grupa porządkowa

Z naszych doświadczeń wynika, że do zadań grupy należy:

  • asekurowanie samochodów (pilnowanie aby osoby nie wchodziły pod koła)
  • trzymanie szyku demonstracji (zganianie ludzi z chodników na ulicę, dbanie o zwartość marszu, komunikacja związana z tempem)
  • ewentualne udzielanie pierwszej pierwszej pomocy przedmedycznej i wzywanie medyka
  • informowanie (nie reagowanie) o ewentualnych prowokacjach/agresorach.


Jeśli chcecie się włączyć, to podajcie nam proszę albo numer do osoby koordynującej, albo do poszczególnych osób zainteresowanych uczestnictwem w grupie porządkowej, skontaktujemy się i ustalimy szczegóły. Mile widziane korzystanie z Signala 🙂