Rhythms of Resistance

Jako część międzynarodowej, oddolnej sieci Rhythms of Resistance, wspieramy inicjatywy wolnościowe i protesty związane z łamaniem praw człowieka (w tym praw kobiet i mniejszości etnicznych, osób LGBTQIAP), praw zwierząt; bębnimy w obronie środowiska i w akcie solidarności z osobami represjonowanymi w innych krajach.


Jesteśmy transnarodową, antyhierarchiczną, antykapitalistyczną, antyseksistowską i antyrasistowską siecią walczącą o sprawiedliwość społeczną i ekologiczną.

Jesteśmy aktywistkami i aktywistami wykorzystującymi taktyczną niepowagę jako formę działania politycznego, stawiajac czoła każdemu systemowi dominacji.

Wspieramy bezpośrednio każdą osobę, która doświadcza lub walczy z wyzyskiem, dyskryminacją i uciskiem, nie naruszając przy tym naszych zasad.


Nasza taktyka opiera się o bębnienie i taniec, inspirowane sambą i karnawałem.


Odrzucamy fałszywą opozycję między walczącymi i kreatywnymi formami oporu.

Pomimo tego, że składamy się różnych grup i działamy w sposób zdecentralizowany, dążymy do maksymalizacji udziału w naszym kolektywnym procesie.

Jesteśmy siecią otwartą dla wszelkich ludzi, którzy podzielają nasze zasady.

Chodź z nami! Mamy wszystko do wygrania!


Dorzuć się do organizacji:


Za Wolność Waszą i Naszą!

antyfaszystowskie street party

11 listopada 2022 r.

godzina 14:00

Plac Unii Lubelskiej w Warszawie